TUYỂN DỤNG

Công ty cần tuyển các vị trí sau đây:

1. Kỹ sư điện : 05 người

2. Kỹ sư cấp thoát nước : 03 người

3. Kỹ sư nhiệt lạnh : 08 người

4. Công nhân điện : 30 người

5. Công nhân nước : 20 người

6. Công nhân lạnh : 20 người


- Công ty tạo điều kiện để sinh viên mới ra trường có môi trường làm quen thực tế và có sự hướng dẫn của kỹ sư có kinh nghiệm.
- Hướng dẫn nghề cho các em có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần tiến thân và có đạo đức tốt.

Hồ sơ gửi về công ty GM&E - Phòng tổ chức.
- Hồ sơ gồm tấm hình chụp mới nhất
- Bằng tốt nghiệm có sao y bản chính
- Lý lịch trích ngang

     
Copyright © 2012 GM&E. Designed by TD&T
Lượt truy cập : 00076663